07:00 - 00:10
20 λεπτά
Παρασίου 5, Κομοτηνή
Τρέχουσες προσφορές: Ατομικές Πίτσες 2.20€