07:00 - 06:59
20 λεπτά
Παρασίου 5, Κομοτηνή
Τρέχουσες προσφορές: Ατομικές Πίτσες 2.20€