ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SOCIAL TASTE

Η πλατφόρμα “Social Taste” καθώς και το σύνολο των εφαρμογών που την απαρτίζουν και οι οποίες είναι συνδεδεμένες ή αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες της, παρέχει υπηρεσίες online παραγγελιοληψίας σε επιχειρήσεις εστίασης ή άλλες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη άμεσης παραγγελιοληψίας και εκτέλεσης παραγγελιών με παράδοση κατ’ οίκον (delivery) ή με παραλαβή από το κατάστημά τους (pick up - takeaway), αξιοποιώντας πολλαπλά ηλεκτρονικά κανάλια, όπως το web, το κοινωνικό δίκτυο Facebook και τα mobile λειτουργικά συστήματα iOS της Apple και Android της Google. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία εφαρμογών για λογαριασμό των πελατών - επιχειρήσεων του συστήματος.  

To Social Taste δημιουργήθηκε από την Εταιρεία με την επωνυμία Imperatus Ltd (στο εξής «Εταιρεία») που εδρεύει στο Bansko της επαρχίας του Blagoevgrad και δραστηριοποιείται νόμιμα στη Βουλγαρία και εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με αρ. /EIK/ 202320691και προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.socialtaste.me (“Πλατφόρμα” “Δικτυακός Τόπος”, “Λογισμικό” «Social Taste») με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «πελάτης» ή «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών του και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία Imperatus, ισχύοντες, ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης χωρίς νεότερη ειδοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους. 

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ 

1.1 Στόχος του Social Taste είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση online παραγγελιοληψίας φαγητού η οποία θα παρουσιάζεται στον τελικό πελάτη ως προϊόν και υποδομή της επιχείρησης με ελάχιστο branding από την πλευρά της εταιρείας, μόνο σε απαραίτητα σημεία όπου αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος. Για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να προβούν σε εγγραφή μέσω του ιστοτόπου www.socialtaste.me

1.2 Κατά την εγγραφή σας ως επιχείρηση ή επαγγελματίας έχετε επιλέξει την δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε σύγχυσης των χρηστών του, η επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του Social Taste ή με κάποιον διαχειριστή του απαγορεύεται. Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα usernames: admin, administrator1, webmaster_socialtaste κτλ, καθώς οι λογαριασμοί αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί που τους χειρίζεται η Εταιρεία. Το Social Taste διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ένα λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση, εφόσον υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του κάτι από τα παραπάνω ή εάν θίγονται δικαιώματα τρίτων (όπως σε περίπτωση ομοιότητας του ονόματος χρήστη με κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα τρίτου). 

1.3 Η εγγραφή στο Social Taste ώς επαγγελματικό προφίλ επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους άνω των 18 ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και συναλλάσσονται με αυτόν θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η εγγραφή σας, η καταχώρηση στοιχείων καταστήματος και η χρήση των υπηρεσιών του Social Taste αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΠΕΛΑΤΗ

2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής με τα στοιχεία και τον κωδικό ασφαλείας που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης, με τον οποίο ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας.

2.2 Είστε προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος/η για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας. Οφείλετε να φροντίζετε την διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδό σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η πώληση ή με άλλο τρόπο εμπορική αξιοποίηση του λογαριασμού σας πέρα από τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η παροχή σε τρίτους πρόσβασης στον λογαριασμό σας, όπως επίσης και η χρήση οποιουδήποτε λογαριασμού τρίτου παραβιάζοντας τον κωδικό ασφαλείας απαγορεύονται απολύτως.

2.3 Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα το Social Taste αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε την παρούσα ρήτρα.

2.4 Το Social Taste διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους Όρους Χρήσης. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στο support@socialtaste.me.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Το Social Taste τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσία, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Τα Δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο του Social Taste είναι αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα κατά την εγγραφή τους ή κατά την αποστολή της φόρμας επικοινωνίας.

3.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώριση των χρηστών από τον εξυπηρετητή και την παροχή πρόσβασης σε αυτούς στις σελίδες και υπηρεσίες του Social Taste. Σκοπός της τήρησης των δεδομένων που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι αποκλειστικά η εξυπηρέτηση του σκοπού της επικοινωνίας. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή στις Η.Π.Α., σε εταιρεία φιλοξενίας που συμμετέχει στο Σύστημα Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbor). Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

3.3 Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα Δεδομένα που έχετε δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγμή, μέσω της επιλογής «Επεξεργασία στοιχείων» του Λογαριασμού σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία σας  ή να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση support@socialtaste.me. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή σας σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχετε δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο.

3.4 Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων σας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του Social Taste  σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

- Έχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν.

- Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Social Taste έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του Social Taste καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το Social Taste ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών. 

- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

3.5 Ακόμα, το Social Taste δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων σας παρακαλούμε διαβάστε την «Πολιτική Απορρήτου Social Taste» https://www.iubenda.com/privacy-policy/7793927

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο Δικτυακός Τόπος www.socialtaste.me καθώς και το σύνολο των εφαρμογών που το αποτελούν, δημιουργήθηκε από την Εταιρεία Imperatus και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με ττους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Eταιρεία Imperatus διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου της Πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου και των εφαρμογών που το αποτελούν) είτε ως δημιουργός είτε με την άδεια του νόμιμου δικαιούχου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Social Taste, χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του Social Taste..

4.2 Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως. 

4.3 Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο Social Taste με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση support@socialtaste.me. Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας και σχετικά αποδεικτικά μπορεί να σας ζητηθούν για την ταχύτερη επίλυση της διαφοράς.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ 

5.1 Διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού - Υποστήριξη

α. Αίτηση:

Η δημιουργία λογαριασμού στο Social Taste ξεκινά από τον ιστότοπο www.socialtaste.me και συγκεκριμένα από την ενότητα εγγραφή. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία εγγραφής σας σας εκεί, λαμβάνετε ένα email ενεργοποίησης, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Μετά την ενεργοποίηση, ανακατευθύνεστε σε μια νέα σελίδα στην οποία σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας για την οποία δημιουργείτε το λογαριασμό, καθώς και να επιλέξετε το πλάνο χρέωσης που επιθυμείτε. Για κάθε φυσική τοποθεσία καταστημάτων (υποκαταστήματα κ.ο.κ.) πρέπει να δημιουργήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό. Στην περίπτωση που σας ικανοποιεί η λειτουργία του συστήματος με ένα μόνο λογαριασμό για πολλαπλά καταστήματα (π.χ. κεντρική λήψη παραγγελιών) και δε σας εμποδίζουν οι φυσικοί περιορισμοί που ενέχει αυτό όπως η διαθεσιμότητα προϊόντων ανά κατάστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία με αυτό τον τρόπο.

β. Ενεργοποίηση Λογαριασμού:

Μετά από την συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρισής σας και την πληρωμή του αντιτίμου εγγραφής που αναφέρεται στη σελίδα με τα πλάνα χρέωσης (www.socialtaste.me/pricing)  μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Στο διαχειριστικό σύστημα (www.socialtaste.me/admin), ενεργοποιείται μια ειδική ενότητα η οποία αποτελείται από 7 στάδια και αφορά στη δημιουργία του μενού σας και την κατασκευή των mobile εφαρμογών σας. Σε αυτά τα στάδια, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το προσωπικό του Social Taste προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Κατά την παραμονή του λογαριασμού σας σε αυτή τη διαδικασία και πριν την ενεργοποίησή του (στάδιο 7) και την ενεργοποίηση της δυνατότητας λήψης παραγγελιών από εσάς, δεν υπάρχει καμία χρέωση στο λογαριασμό σας.

Ειδικά για τη σχεδίαση των mobile εφαρμογών, η Εταιρεία μεταφορτώνει ένα προτεινόμενο προσχέδιο και ο πελάτης το εγκρίνει ή ζητά συγκεκριμένες αλλαγές. Μετά από την εφαρμογή των παρατηρήσεων του πελάτη, κάθε επιπλέον αλλαγή στο σχεδιαστικό μέρος των εφαρμογών έχει επιπλέον κόστος 50 € συμπ. του ΦΠΑ.

γ. Ολοκλήρωση Λογαριασμού - Αρχικοποίηση:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικοποίησης του λογαριασμού σας,  της κατασκευής του μενού και την κατασκευή των εφαρμογών σας για κινητά τηλέφωνα και tablets σε iOS και Android το προσωπικό του Social Taste επικοινωνεί μαζί σας για μια γρήγορη εκπαίδευση / εξοικείωση με το σύστημα και για να λύσει τυχόν απορίες σας. Κατά τη διαδικασία αυτή, γίνονται και οι τελικές ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση του μενού σας στην σελίδα σας στο Facebook, καθώς επίσης ξεκινά και η διάθεση των εφαρμογών σας στα stores των εταιρειών Apple και google.
 

δ. Παραμετροποίηση - Υπαναχώρηση

Το Social Taste είναι μια ιδιαίτερα λειτουργική και παραμετροποιήσιμη πλατφόρμα, προσφέροντας πλήθος λειτουργιών που μπορεί να χρειαστούν οι επιχειρήσεις εστίασης από ένα σύστημα παραγγελιοληψίας. Τα συστήματα που προσφέρονται όμως σε πολλαπλές επιχειρήσεις, έχουν κάποιους εν γένει περιορισμούς, όπως η αδυναμία κατασκευής μιας λειτουργίας ειδικά για έναν συνεργάτη ή η αδυναμία δημιουργίας ειδικής εμφάνισης για κάποιον από αυτούς. Συνεπώς, ο συνεργάτης αποδέχεται ότι έχει κατανοήσει τους περιορισμούς που έχει ένα τέτοιο σύστημα και τους έχει αποδεχθεί.

ε. Υπαναχώρηση

O πελάτης έχει περιθώριο 14 ημερών από τη δημιουργία του λογαριασμού του για να υπαναχωρήσει από την παρούσα και να ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του και την επιστροφή του κόστους εγγραφής. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support@socialtaste.me

στ. Κατασκευή ιστοτόπου ή ενσωμάτωση σε υπάρχων ιστότοπο

Κάποια από τα πλάνα χρέωσης, ενδέχεται να προσφέρουν και την κατασκευή αυτόνομου  ιστοτόπου χωρίς την ανάγκη ο πελάτης να επιβαρυνθεί με το κόστος σχεδίασής του ή φιλοξενίας του. Σε αυτά τα πλάνα, ο πελάτης αρκεί να έχει δεσμευμένο το κατάλληλο όνομα χώρου (domain name) και να το δρομολογήσει μέσω των Nameservers στον διακομιστή που του υποδεικνύεται στο διαχειριστικό σύστημα του Social Taste. Οι ιστότοποι που κατασκευάζονται με αυτό τον τρόπο είναι τυποποιημένοι ιστότοποι που προσφέρουν μια αρχική σελίδα με ένα slider εικόνων, μια σελίδα “About” (πληροφορίες της επιχείρησης), μια σελίδα επικοινωνίας και διασύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα και το μενού της επιχείρησης με δυνατότητα παραγγελίας. Ο πελάτης έχει πλήρη έλεγχο και διαχείριση στο περιεχόμενο, τις εικόνες και τον κατάλογο του ιστοτόπου, αλλά όχι στη δομή και τη λειτουργία του.

Στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει ιστότοπο, υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος παραγγελιοληψίας του social taste με την προσθήκη του απαραίτητου κώδικα που προσφέρεται σε όλους τους πελάτες χωρίς επιπλέον κόστος.

ζ. Υποστήριξη - Αναβαθμίσεις

Το Social Taste, είναι υποχρεωμένο να συντηρεί, να αποσφαλματώνει και να αναβαθμίζει συνεχώς τις εφαρμογές του πελάτη στα appstores προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων συσκευών τύπου smartphone και tablets και να είναι συμβατές με τα τελευταία λειτουργικά συστήματα iOS και Android ώστε να τις χρησιμοποιούν οι χρήστες τους. Οι αναβαθμίσεις αυτές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποστέλλονται άμεσα χωρίς ενημέρωση από το Social Taste στα ανάλογα appstores.
 

5.2 Διαδικασία παραγγελιοδοσίας - παραγγελιοληψίας

Οι πελάτες των συνεργατών του Social Taste μπορούν να προβούν σε παραγγελία των ειδών του καταλόγου σας, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους προσφερόμενους τρόπους παραγγελίας (μέσω Facebook από τη σελίδα του πελάτη, μέσω των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και tablets και μέσω ιστοτόπου εφ’ όσον προσφέρεται). Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα στοιχεία της (προϊόντα, πελάτης, τοποθεσία παράδοσης κλπ) αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα παραγγελιοληψίας που είναι διαθέσιμο από τη διεύθυνση www.socialtaste.me/orders για υπολογιστές και με το όνομα Social Taste Pro από το AppStore και το Google Play. Η εφαρμογή παραγγελιοληψίας, πρέπει να εκτελείται για να γίνεται άμεση λήψη της παραγγελίας και να μη χάνεται χρόνος για την εκτέλεσή της. Κατά το άνοιγμα και κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης που την έστειλε, λαμβάνει ειδοποίηση με sms στο κινητό του τηλέφωνο, με notification στο Facebook account του, ή με push notification στην κινητή συσκευή του. Οι παραγγελίες πρέπει να ολοκληρώνονται για να καταχωρούνται σωστά στο σύστημα. Παραγγελίες που μένουν στο στάδιο “σε επεξεργασία” ολοκληρώνονται αυτόματα από το σύστημα μετά την πάροδο 2 ωρών. Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία που δεν έχει σωστά στοιχεία ή δε μπορεί να εκτελεστεί για λόγους ανωτέρας βίας. Οι παραγγελίες που ακυρώνονται δεν χρεώνονται στο συνολικό σας λογαριασμό, όμως ελέγχονται για τυχόν προβλήματα από την ομάδα του Social Taste.

ε. Πληρωμή - Τρόποι εξόφλησης - Περιθώριο πληρωμής:

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του λογαριασμού σας και την διάθεση των εφαρμογών σας online, ξεκινά και η χρέωσή σας βάσει του πλάνου που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή σας και ο λογαριασμός σας εκδίδεται βάσει της χρήσης του συστήματος σε κύκλους 30 ημερών. Κατά την έκδοση του λογαριασμού σας ενημερώνεστε με email για το ύψος της χρέωσής σας και τους τρόπους πληρωμής. Με την εξόφλησή του, μπορείτε να κάνετε λήψη του νομίμου παραστατικού μέσα από την ενότητα Τιμολόγια / Πληρωμές που βρίσκεται στο διαχειριστικό σύστημα (www.socialtaste.me/admin)

Οι λογαριασμοί σας μπρορούν να εξοφλούνται με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, ή μέσω λογαριασμού PayPal. Οι μέθοδοι, είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ενημερώνουν το λογαριασμό σας σε πραγματικό χρόνο με το νέο υπόλοιπο. 

Ο λογαριασμός σας πρέπει να εξοφλείται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοσή του. Έαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν προβείτε στην εξόφλησή του και δεν επικοινωνήσετε με το Social Taste προκειμένου να σας δοθεί κάποια ειδική παράταση, οι υπηρεσίες του Social Taste διακόπτονται, ο λογαριασμός σας απενεργοποιείται, οι εφαρμογές σας αποσύρονται από τα appstores και το συνολικό ποσό οφειλής σας στην υπηρεσία καθίσταται αυτόματα ληξιπρόθεσμό και απαιτητό. Στην περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης του υπολοίπου σας μέσα σε 30 ημέρες από την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, οι υπηρεσίες σας αποκαθίστανται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες. Μετά την πάροδο 30 ημερών από την διακοπή του λογαριασμού σας και εφ’ όσον αυτός συνεχίζει να έχει χρεωστικό υπόλοιπο, το μενού και τα αρχεία του καταστήματός σας διαγράφονται και για την ενεργοποίησή του απαιτείται η εκ νέου αρχικοποίηση και καταβολή του κόστους εγγραφής / αρχικοποίησης πέραν του ληξιπρόθεσμου ποσού.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μπορεί να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο για την εξόφληση ή την αναγκαστική είσπραξη του ανεξόφλητου υπολοίπου.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

To Social Taste παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την διαχείριση του περιεχομένου του καταλόγου των καταστημάτων. Ως εκ τούτου, δεν παρέχει υπηρεσία ενημέρωσης για τυχόν αλλαγές σε τιμές, ονομασίες προϊόντων κλπ. Στην περίπτωση που επιθυμείτε την ενημέρωση του καταλόγου σας από το Social Taste, αυτό μπορεί να γίνει έναντι αμοιβής 50 € συμπ. ΦΠΑ. 

8. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

8.1 Το Social Taste προσφέρει στα καταστήματα το απαραίτητο λογισμικό για την online παραγγελιοληψία. Δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχουν τα καταστήματα, ούτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν εγγυάται για την ποιότητά τους.

8.2 Το περιεχόμενο του Social Taste παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το Social Taste δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το Social Taste δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το Social Taste, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για απώλεια πληροφοριών ή οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Social Taste ή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Social Taste δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Social Taste, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

10. COOKIES 

Το Social Taste μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Social Taste είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το Social Taste μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Το Social Taste σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Social Taste για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Το Social Taste δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους.

12. ΒΛΑΒΗ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του Social Taste ευθύνεται απέναντι στους δημιουργούς και τους διαχειριστές του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Social Taste με τρόπο αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

13. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

13.1 Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης του www.socialtaste.me, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Βουλγαρικό Δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Σόφιας. 

13.2 Όλοι οι ανωτέρω Όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Social Taste και υμών και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

13.3 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Social Taste και υμών, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Social Taste.

© 2016 IMPERATUS LTD